• Nhà
  • DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI SASMO NĂM 2018

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI SASMO NĂM 2018

Tháng Tám 24, 2018 admin 0 Nhận xét
NAME Grade Index Number AWARD
NGUYEN NGOC KHANH LINH GRADE 6 25595647 GOLD AWARD
PHAM NGOC HUYEN GRADE 6 25595631 GOLD AWARD
NGUYEN TUONG NGUYEN GRADE 6 25595659 GOLD AWARD
LE BAO NGUYEN GRADE 6 25595658 GOLD AWARD
NGUYEN DINH HIEU GRADE 6 25595626 GOLD AWARD
NGUYEN QUOC THAI GRADE 6 25595678 GOLD AWARD
HO VU MINH KHANG GRADE 7 25595740 GOLD AWARD
TRUONG CONG HUY HOANG GRADE 7 25595730 GOLD AWARD
TO HUYNH PHUC GRADE 7 25595762 GOLD AWARD
BUI QUANG NAM HAI GRADE 7 25595727 GOLD AWARD
NGUYEN PHAM KHANH AN GRADE 7 25595701 GOLD AWARD
THAI CANH THUAN GRADE 7 25595773 GOLD AWARD
TRINH QUOC THANG GRADE 7 25595772 GOLD AWARD
TRAN LAN ANH GRADE 7 25595711 GOLD AWARD
LE NGUYEN BAO HUY GRADE 7 25595732 GOLD AWARD
TRAN QUY TRONG DUC GRADE 7 25595725 GOLD AWARD
NGUYEN HOANG PHUC GRADE 7 25595761 GOLD AWARD
LE TU NGUYEN HAO GRADE 8 25595813 GOLD AWARD
NGUYEN TUAN TAI GRADE 8 25595841 GOLD AWARD
TRAN BAO NGAN GRADE 8 25595827 GOLD AWARD
NGUYEN LE THIEN PHUC GRADE 8 25595832 GOLD AWARD
NGUYEN VINH QUANG GRADE 8 25595835 GOLD AWARD
TRAN MINH SON GRADE 8 25595840 GOLD AWARD
LA NGUYEN GIA HY GRADE 9 25595908 GOLD AWARD
DINH QUANG HIEN GRADE 6 25595625 SILVER AWARD
LE NANG DUC TRI GRADE 6 25595693 SILVER AWARD
LE VU QUANG MINH GRADE 6 25595650 SILVER AWARD
NGUYEN VUONG KHAI AN GRADE 6 25595602 SILVER AWARD
TRAN MINH HIEU GRADE 6 25595627 SILVER AWARD
PHAM GIA PHUC GRADE 6 25595666 SILVER AWARD
TRINH THI KHANH NGUYEN GRADE 6 25595660 SILVER AWARD
DAO THIEN PHU GRADE 6 25595663 SILVER AWARD
DAO LONG DUC GRADE 6 25595617 SILVER AWARD
LAM HUU HAO GRADE 6 25595623 SILVER AWARD
BUI PHU KHOI GRADE 6 25595642 SILVER AWARD
LE MINH DUC GRADE 6 25595618 SILVER AWARD
PHAM THUY BICH TRAM GRADE 6 25595690 SILVER AWARD
TRAN QUANG BAO KHOI GRADE 6 25595644 SILVER AWARD
NGUYEN MAI HOANG NAM GRADE 6 25595655 SILVER AWARD
DO GIA HUY GRADE 6 25595629 SILVER AWARD
NGO QUYNH ANH GRADE 6 25595609 SILVER AWARD
DO HUU VIET NGUYEN GRADE 6 25595661 SILVER AWARD
TRAN QUANG MINH GRADE 6 25595653 SILVER AWARD
BUI PHAN ANH KHOI GRADE 7 25595742 SILVER AWARD
LE THI TUONG NGHI GRADE 7 25595753 SILVER AWARD
VO THANH MINH TRIET GRADE 7 25595778 SILVER AWARD
DUONG DUY HIEP GRADE 7 25595729 SILVER AWARD
NGUYEN MAI THANH GRADE 7 25595771 SILVER AWARD
DANG PHUONG ANH GRADE 7 25595713 SILVER AWARD
DUONG HUONG GIANG GRADE 7 25595726 SILVER AWARD
HOANG DUONG PHUC QUANG GRADE 7 25595765 SILVER AWARD
NGUYEN DUC TIEN GRADE 7 25595768 SILVER AWARD
LE HOANG CHAU ANH GRADE 7 25595706 SILVER AWARD
TANG GIA TUNG GRADE 7 25595770 SILVER AWARD
DO THANH NAM GRADE 7 25595750 SILVER AWARD
HUYNH BAO PHAT GRADE 7 25595757 SILVER AWARD
MAI CAO KHAI GRADE 7 25595735 SILVER AWARD
TRAN TUE TU NHU GRADE 7 25595756 SILVER AWARD
TRAN NGUYEN THANH NGUYEN GRADE 8 25595828 SILVER AWARD
PHAN DO MINH HOANG GRADE 8 25595814 SILVER AWARD
NGUYEN TUAN PHONG GRADE 8 25595831 SILVER AWARD
NGUYEN TAN BAO LE GRADE 8 25595822 SILVER AWARD
NGUYEN THANH BINH GRADE 8 25595806 SILVER AWARD
HOANG QUYNH HUONG GRADE 8 25595817 SILVER AWARD
NGUYEN TUAN MINH GRADE 8 25595824 SILVER AWARD
NONG MINH HA GRADE 8 25595812 SILVER AWARD
LE TRUONG GIANG GRADE 9 25595904 SILVER AWARD
NGUYEN PHAM MINH QUAN GRADE 9 25595911 SILVER AWARD
DANG NGUYEN KHANG GRADE 9 25595909 SILVER AWARD
TRAN THUC MINH TRI GRADE 9 25595913 SILVER AWARD
LE TRAN MINH PHUONG GRADE 6 25595667 BRONZE AWARD
NGUYEN HONG PHUC GRADE 6 25595665 BRONZE AWARD
NGUYEN NGOC HAN GRADE 6 25595624 BRONZE AWARD
BUI MINH THANH GRADE 6 25595679 BRONZE AWARD
LE DANG HOANG MINH GRADE 6 25595649 BRONZE AWARD
NGUYEN PHU KHANG GRADE 6 25595638 BRONZE AWARD
PHAM MINH NGOC GRADE 6 25595657 BRONZE AWARD
PHAN QUANG HUNG GRADE 6 25595633 BRONZE AWARD
TRAN NGUYEN HIEU MINH GRADE 6 25595652 BRONZE AWARD
TRAN HOANG KHANH MY GRADE 6 25595654 BRONZE AWARD
DUONG TRIEU VY GRADE 6 25595697 BRONZE AWARD
CAO DANG KHIET GRADE 6 25595639 BRONZE AWARD
LUONG NGOC ANH KHOA GRADE 6 25595641 BRONZE AWARD
NGUYEN HUY BANG GRADE 6 25595611 BRONZE AWARD
NGUYEN MY TRAN GRADE 6 25595692 BRONZE AWARD
NGUYEN NHAT MINH GRADE 6 25595651 BRONZE AWARD
TRAN HONG HAI GRADE 6 25595621 BRONZE AWARD
LE NGUYEN DUY PHUC GRADE 6 25595664 BRONZE AWARD
LE TAN PHAT GRADE 6 25595662 BRONZE AWARD
VO QUANG HIEU GRADE 6 25595628 BRONZE AWARD
HO NGHIEM TRUONG AN GRADE 6 25595605 BRONZE AWARD
HUYNH GIA BAO GRADE 6 25595610 BRONZE AWARD
THIEU QUANG KHAI GRADE 6 25595636 BRONZE AWARD
BUI QUANG DUY GRADE 6 25595614 BRONZE AWARD
HOANG TRONG HUY MINH GRADE 6 25595648 BRONZE AWARD
NGO DANG THE HUNG GRADE 6 25595632 BRONZE AWARD
NGO TAN DANH GRADE 6 25595613 BRONZE AWARD
PHU PHUONG TUAN GRADE 6 25595674 BRONZE AWARD
BUI CONG VINH GRADE 6 25595695 BRONZE AWARD
LA THI TRANG LINH GRADE 6 25595645 BRONZE AWARD
NGUYEN LE ANH THY GRADE 6 25595689 BRONZE AWARD
PHAN MINH KHOI GRADE 6 25595643 BRONZE AWARD
HOANG NGUYEN KHANH LINH GRADE 7 25595746 BRONZE AWARD
TRAN PHUC AN NHI GRADE 7 25595755 BRONZE AWARD
VU DUC VIET ANH GRADE 7 25595702 BRONZE AWARD
NGUYEN TRUONG DANG KHOA GRADE 7 25595741 BRONZE AWARD
DO NGUYEN LAN ANH GRADE 7 25595705 BRONZE AWARD
PHAM QUANG MINH GRADE 7 25595749 BRONZE AWARD
DO HOANG DUY HUNG GRADE 7 25595733 BRONZE AWARD
NGO TRIEU VY GRADE 7 25595781 BRONZE AWARD
TRAN THI QUYNH ANH GRADE 7 25595712 BRONZE AWARD
DANG LAN ANH GRADE 7 25595704 BRONZE AWARD
NGUYEN DUC MINH ANH GRADE 7 25595708 BRONZE AWARD
PHUNG LE DANG DOANH GRADE 7 25595718 BRONZE AWARD
TRINH MINH HIEN GRADE 7 25595728 BRONZE AWARD
DANG GIA CHI GRADE 7 25595716 BRONZE AWARD
NGUYEN GIA KHANG GRADE 7 25595736 BRONZE AWARD
NGUYEN HUY TUNG GRADE 7 25595769 BRONZE AWARD
NGUYEN THE DUY GRADE 7 25595719 BRONZE AWARD
NGUYEN TUAN DAT GRADE 7 25595722 BRONZE AWARD
PHAM VIET HUNG GRADE 7 25595731 BRONZE AWARD
TRAN NHAT QUANG GRADE 7 25595764 BRONZE AWARD
PHAM TU KHANH HUNG GRADE 7 25595734 BRONZE AWARD
VU QUOC LAM GRADE 7 25595745 BRONZE AWARD
NGUYEN DOAN HAI BANG GRADE 8 25595805 BRONZE AWARD
VO LAN GRADE 8 25595821 BRONZE AWARD
VU NGOC PHUONG GRADE 8 25595834 BRONZE AWARD
BUI NGUYEN DUC TAN GRADE 8 25595842 BRONZE AWARD
NGUYEN TRUONG PHAT GRADE 8 25595830 BRONZE AWARD
TRAN PHUONG ANH GRADE 8 25595802 BRONZE AWARD
BUI KHANH AN GRADE 8 25595801 BRONZE AWARD
KHUONG MINH TRIET GRADE 8 25595850 BRONZE AWARD
NGUYEN LE MINH QUAN GRADE 8 25595837 BRONZE AWARD
NGUYEN QUANG MINH TIEN GRADE 9 25595912 BRONZE AWARD
NGUYEN KIM HUE NAM GRADE 9 25595910 BRONZE AWARD
PHAM MINH HUY GRADE 9 25595906 BRONZE AWARD