• Nhà
  • Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi Olympic 30/4 lần XXIV

Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi Olympic 30/4 lần XXIV

Tháng Chín 3, 2018 admin 0 Nhận xét

STT

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Đạt
Huy chương

Ghi chú

1

Trần Hồ Gia Bảo

10CA3

Tiếng Anh

Vàng

NHẤT MÔN

2

Đặng Lưu Bảo Khánh

10CA3

Tiếng Anh

Vàng

THỦ KHOA

3

Lương Hà Trung Nhi

10CA3

Tiếng Anh

Vàng

 

4

Nguyễn Hà An

11CA2

Tiếng Anh

Vàng

 

5

Lê Trần Minh Sơn

11CA3

Tiếng Anh

Vàng

 

6

Nguyễn Trương Thái Anh

11CH

Hóa

Vàng

 

7

Trần Dương Anh Thư

10CS

Sinh

Vàng

 

8

Nguyễn Địch Long

11CT

Toán

Vàng

 

9

Phạm Đoàn Phương Thảo

10CV

Văn

Vàng

 

10

Trần Mẫn Khang

11CA2

Tiếng Anh

Bạc

 

11

Nguyễn Song Như Ngọc

10CH

Hóa

Bạc

 

12

Vũ Ngọc Minh Thư

10CH

Hóa

Bạc

 

13

Đoàn Nguyễn Minh Nhật

10CL

Bạc

 

14

Đỗ Minh Nhựt

11CL

Bạc

 

15

Lê Hoàng Thịnh

11CL

Bạc

 

16

Phan Trịnh Xuân Duy

10CA2

Sử

Bạc

 

17

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

10CA2

Sử

Bạc

 

18

Hoàng Lê Gia Bảo

10CT

Toán

Bạc

 

19

Bùi Ngọc Huy

10CT

Toán

Bạc

 

20

Mạc Trần Thiên Sơn

11CT

Toán

Bạc

 

21

Trần Ngọc Khánh An

10CV

Văn

Bạc

 

22

Nguyễn Phạm Thu Hoài

10CV

Văn

Bạc

 

23

Nguyễn Vân Khanh

11D

Địa

Đồng

 

24

Lê Tuấn Hưng

10CH

Hóa

Đồng

 

25

Lê Phan Tuấn Kiệt

10CL

Đồng

 

26

Nguyễn Vũ Phương Anh

10CS

Sinh

Đồng

 

27

Nguyễn Minh Quang

10CS

Sinh

Đồng

 

28

Nguyễn Tiến Dũng

11CS

Sinh

Đồng

 

29

Nguyễn Thu Minh

11CS

Sinh

Đồng

 

30

Hoàng Thị Ngọc Dung

10A1

Sử

Đồng

 

31

Tào Thị Phương Linh

10CT

Toán

Đồng

 

32

Nguyễn Duy Khang

11CT

Toán

Đồng

 

33

Đỗ Thị Ngọc Anh

11CV

Văn

Đồng