Ngày 29/9/2019, tổ Địa lí đã kết hợp với tổ Chủ nhiệm tổ chức chuyến tham quan học tập ở khu nông nghiệp công nghệ cao và thăm mái ấm Thiện Phước.  

Họ tên học sinh …………………………………………………….   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN: ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC: 2018 – 2019 LÝ THUYẾT   1/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN I   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN: ĐỊA LÍ 8 NĂM HỌC: 2018 - 2019 I/ LÝ THUYẾT :   1) Đặc điểm