BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Thời gian: 11h ngày 11 tháng 12  năm 2018 Địa điểm: Phòng GV CS1 Thành phần tham dự: 8/8 vắng: 0 Chủ trì: Thầy

11h20 ngày 7 tháng 11 năm 2018 tại Phòng Giáo Viên CS1: Họp tổ Công Nghệ định kì tháng 11, các thầy cô trong tổ tham dự đầy đủ và đúng giờ, khi

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ/NHÓM CHUYÊN MÔN Thời gian: 11h15 ngày 17 tháng 10  năm 2018 Địa điểm: Phòng GV CS1 Thành phần tham dự: 7/8 vắng: 1 ( cô Tuyết có phép)

  • 1
  • 2