Bao tâm huyết dựng xây vun đắp Cho tên trường vang khắp bốn phương Ngày đầu gian khó trăm đường Cơ sở vật chất khiêm nhường khó khăn Bao nhiêu vất vả in

Ngày 29/9/2019, tổ Địa lí đã kết hợp với tổ Chủ nhiệm tổ chức chuyến tham quan học tập ở khu nông nghiệp công nghệ cao và thăm mái ấm Thiện Phước.  

Họ tên học sinh …………………………………………………….   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN: ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC: 2018 – 2019 LÝ THUYẾT   1/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên